Гаранция

1. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи: 2. Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.
3. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в уебсайта www.expres-computers.com
4. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.
 

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

Дефектиралата стока се доставя в оригиналната си опаковка  ( за ЕКСПРЕС КОМПЮТРИ). Всички разходи за доставка се поемат от клиента.

Гаранционният срок на на всички продукти е описан в сайта.
Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване и се прилага при повреди, некасаещи изредените по-долу компоненти:

Гаранцията е валидна само ако по време на гаранционния период при правилна експлоатация продуктът покаже фабричен дефект.

ВНИМАНИЕ: СЛУЧАИ НА ОТКАЗ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Магазинът не осигурява гаранция в случай на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, липсващ или повреден елемент, ремонт от неоторизирани лица и фирми, зареждане със зарядни устройства от друг тип или закупени от друга фирма, както и при други външни въздействия като токов удар или гръм. В тези случаи ремонтите са за сметка на потребителя и гаранцията отпада.
Гаранционни продукти се обслужват в срок от 30(тридесет) работни дни.
При повреда гаранцията се признава, ако се представи попълнена и подпечатана оригинална стокова разписка, гаранционна карта или касова бележка, издадена при закупуване на продукта.

Телефон за контакти: 034/900 812 и 0897/ 70 72 72